Сервер GPS моніторингу

Установка Virtualmin панели для управления VPS Розпочато розробку власного веб-сервісу для GPS моніторингу.